On-line rezervace
> Kontakty > Informace společnosti>

Informace společnosti

GDPR - Ochrana osobních údajů GDPR - Ochrana osobních údajů GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, Mírové náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 00022004, DIČ: CZ00022004 určuje, jak a za jakým účelem budou osobní údaje zpracovávány a po jak dlouhou dobu.  PROHLAŠUJEME   Jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Údaje zpracováváme jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.   ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ   1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi: adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa.   VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ   Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva.   Mezi tato práva patří:   PRÁVO NA PŘÍSTUP   Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává. V rámci práva na přístup můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně.   PRÁVO NA OPRAVU Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou neaktuální, nepřesné nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Tyto změny nám doručíte v písemné podobě.   PRÁVO NA VÝMAZ (být zapomenut)   V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat. Zákonná lhůta je 30 dnů, v obtížnějších případech delší. Toto právo se neuplatňuje v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků, viz Zpracování osobních údajů na základě plnění právních povinností.   PRÁVO NA PŘENOSITELNOST   Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho písemného souhlasu. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.   PRÁVO PODAT STÍŽNOST   V případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, neodkladně nás informujte, abychom stav prověřili a případné pochybení napravili. Dále můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.   JAK LZE JEDNOTLIVÁ PRÁVA UPLATNIT   Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, nás kontaktujte na adrese sales@pupp.cz   Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu. KONTAKTNÍ ÚDAJE V průběhu zpracování vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat: Telefon: +420 353 109 335 E-mail: sales@pupp.cz   S úctou Váš Grandhotel Pupp                                                                                       c   zjistit více Informační povinnost - EET Informační povinnost - EET „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“ zjistit více Informace na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. Informace na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. Informace na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele: Host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: https://adr.coi.cz Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.  V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ubytovanému hostovi jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu. zjistit více Dostavba Pupp Royal Spa Dostavba Pupp Royal Spa PROJEKT „BALNEO A WELLNESS – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA GRANDHOTELU PUPP KARLOVY VARY - reg. číslo projektu CZ.1.09/4.1.00/36.00797" Grandhotel Pupp otevřel pro své hosty nové wellness centrum s bazénem a saunami a více než třísetletou tradici v ubytovacích a gastronomických službách obohacuje o nový směr wellness péče v Pupp Royal Spa. O víkendu 11.-12.5. 2013 přivítali zástupci představenstva akciové společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s. a generální ředitelka Grandhotelu Pupp Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, MBA významné hosty a stálé klienty na openingové akci k novému wellness centru Pupp Royal Spa. Projekt „Balneo a wellness - rekonstrukce a dostavba Grandhotelu Pupp Karlovy Vary - reg. číslo projektu CZ.1.09/4.1.00/36.00797“ byl zahájen 2. ledna 2012. Autorem vybraného projektu je Ing. arch. Karel Mrázek z architektonického ateliéru KAAMA s.r.o. Pro nový prostor byly zvoleny moderní materiály dle soudobých trendů a v kontrastu s novobarokní podobou Grandhotelu Pupp. Důraz byl kladen na výběr barev a umístění prosvětlení tak, aby působilo odpočinkově a pomohlo rychleji navodit stav relaxace. Samotná výstavba nové budovy wellness centra s bazénem byla zahájena v půli loňského července po odjezdu hostů filmového festivalu. Přesně za devět měsíců vyrostl v bývalém hotelovém dvoře zcela nový objekt, který ve své spodní části ukrývá vedle technologického zázemí saunu, páry, ledovou kašnu, zážitkové sprchy a relaxační místnost. O poschodí výše se na celé ploše rozprostírá relaxační bazén s rohovými tématickými bazénky a odpočinkové molo. Výjimečné jsou tři napojovací tunely do dalších sousedních budov. V zadní části je to budova Balneo I., kde se nachází místnosti s léčebnými procedurami. V prostoru bývalého relaxačního centra je moderní fitness centrum, ale také hlavní vchod do Pupp Royal Spa pro hotelové hosty s recepcí a lékařskými ordinacemi. Poslední tunel propojuje budovu wellness centra s hotelovou recepcí, odkud mohou hosté zamířit na nově vzniklou terasu. Její rozloha je 300 m2 a plánují se zde pořádat příležitostné společenské akce. Pupp Royal Spa se rozprostírá na ploše 1300 m2. Součástí je exkluzivní Royal Spa Suite s vlastní saunou, whirlpoolem, suchou masážní vanou a dalším masážním lůžkem. V sezóně je připravena kapacita pro 700 procedur denně. Mezi léčebné procedury se v Karlových Varech řadí uhličité, perličkové a přísadové koupele, suché uhličité koupele, bahenní obklady, střevní výplachy, doplněné inhalacemi, oxygenoterapií, lymfodrenážemi a samozřejmě masážemi. Nedílnou součástí léčebných pobytů je tradiční karlovarská pitná kúra, předepisovaná lékařem na základě vstupní konzultace. V rámci projektu byla vybudována důležitá zásobovací trasa. Její kolaudace proběhla v první fázi dostavby a je v provozu od července 2012. V závěru dostavby v dubnu 2013 bylo předáno nové zázemí pro personál (kantýna, šatny) a provozní prostory prádelny.Partneři projektu:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy VaryRemed Meziboří s.r.o.Krušnohorská poliklinika s.r.o. www.nuts2severozapad.cz  ●  www.europa.eu zjistit více Právní forma GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 40.www.justice.cz zjistit více Dotační projekt ESF DOTAČNÍ PROJEKT ESF "ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A INOVACE VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V GRANDHOTELU PUPP KARLOVY VARY, A.S. - reg. číslo projektu CZ.1.04./1.1.02/35.01676"     Cíle projektu Hlavním cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů v Grandhotelu Pupp. Na prvním místě se orientuje na zvyšování konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů jako klíčového faktoru v oblasti služeb. Zde je orientace především na posilování kompetencí a kvalifikační úrovně zaměstnanců, jejich adaptability a rozvoj prostřednictvím zejména dalšího všeobecného vzdělávání v podniku.Na druhém místě se jedná o inovaci systému dalšího vzdělávání v Grandhotelu Pupp a tvorbou nových o koncepčně moderně postavených programů, školením interních lektorů špičkovými lektory pro podnikové vzdělávání, vytvořením nové pozice training managera, aplikací nových forem a metod vzdělávání. Cílové skupiny Cílovou skupinu projektu tvoří 150 osob - zaměstnanců Grandhotelu Pupp. Podskupinu cílové skupiny zaměstnanců tvoří 10 manažerů.Kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou v oblasti služeb hlavním aktivem a konkurenční výhodou. Toto si vedení Grandhotelu Pupp uvědomuje a své zaměstnance dále vzdělává a vychovává.V rámci projektu bude rovněž kladen důraz na školení a rozvoj dovedností u specifických skupin zaměstnanců do 25 let a nad 50 let. Průběh Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců. Úvodní měsíc projektu bude zaměřen především na organizační zajištění projektu, výběrová řízení a vybavení učebny. Hlavní část vzdělávání zaměstnanců bude soustředěna mimo hlavní sezónu hotelu. Poslední měsíc projektu bude zaměřen především na závěrečné vyhodnocení a uzavření projektu. Výsledky 150 zaměstnanců hotelu bude proškoleno v připravených kurzech.87 nově vytvořených/inovovaných produktů. Částka: 3.837.389,50 Kč Doba realizace projektu: 1. prosinec 2010 až 30. listopad 2012 Projekt je spolufinancován z EU a státního rozpočtu České republiky. Kontakt: Michal Tamchyna, michal.tamchyna@pupp.cz, tel.: 353 109 296  zjistit více

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.
Mírové náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary

Sekretariát: +420 353 109 200
Recepce: +420 353 109 111
Rezervace: +420 353 109 631