HISTORIE HOTELU

Odkaz tří století

Grandhotel Pupp se může pochlubit tak fascinující historií jako málokterý hotel na světě. Ani dějinné zvraty, revoluce, války a spory dávných majitelů nedokázaly přetrhnout nit jedinečného příběhu, který trvá už déle než tři století.

Starý pohled na hotel

1701

Počátek historie: vznik Saského sálu

Karlovarský starosta Anton Deiml nechal postavit sál se zázemím pro pořádání plesů pro urozenou klientelu Karlových Varů, tzv. Salle de l’Assemblée. Na jeho stavbu přispěl saský kurfiřt Friedrich August a obsluhující personál vždy na sezónu přijížděl z Lipska, proto se pro něj časem vžilo označení Saský sál.

1708

Stavba Českého sálu

Další z karlovarských starostů, Andreas Wenzel Becher, nechal na protilehlém pozemku postavit konkurenční podnik Becheres Lusthaus. Zde obsluhující sezónní personál pocházel převážně z Prahy, proto se brzy prosadilo pojmenování Český sál.

Oba sály, které stály kolmo k sobě v ohybu údolí říčky Teplé, se společně s později vystavěným domem U Božího oka staly základem dnešního Grandhotelu Pupp, jehož současná budova všechny nahradila.

1717

Dřevěné divadlo saského kurfiřta

Saský kurfiřt August Silný nechal vedle Saského sálu vystavět tzv. Comödien Haus, dřevěnou budovu, ve které byla pořádána divadelní představení, koncerty a vystoupení artistů a eskamotérů.

1730

Stavba domu U Božího oka

Tento dům vklíněný mezi Český a Saský sál patřil po dlouhá léta rodině Deimlů a zakoupit jej pro potřeby hotelu se podařilo až o dvě století později.

1759

Velký požár Karlových Varů

Karlovy Vary postihl ničivý požár, který zasáhl i tehdejší karlovarskou radnici. Jednání městské rady se proto po další roky konalo v Českém sále. V tu dobu také scházelo málo a místo hotelu mohl stát klášter. Řád milosrdných bratří projevil zájem o koupi Českého sálu a jeho přestavbu, což naštěstí majitelé i karlovarští radní odmítli.

1767

Počátek dynastie Puppů

Místní vyhlášený cukrář Mitterbacher zaměstnal ve svém podniku mladého cukráře, který předtím pracoval ve službách hraběte Chotka. Jan Jiří Pop (1743 - 1810), rodák ze středočeských Veltrus, se v Karlových Varech natrvalo usadil a když mu bylo 32 let, oženil se s Mitterbachovou dcerou Franziskou. Protože karlovarská honorace byla v tu dobu výhradně německá, používal už tehdy poněmčený tvar svého jména a podepisoval se jako Johann Georg Pupp.

1778

Rodina a místo se spojují: Puppovi kupují Český sál

Manželé Puppovi se stali vlastníky Českého sálu. Nejprve v roce 1775 zakoupila Franziska od Anny Becherové první třetinu, rok na od Josefy Becherové druhou a konečně roku 1778 koupil Johann Georg Pupp od Marie Ihlové zbývající podíl. Noví majitelé provedli parkové úpravy v lipovém stromořadí, tzv. Puppovské aleji, která se rychle stala oblíbenou lázeňskou promenádou.

1801

Otevření první restaurace
v Karlových Varech

Philipp Valentin Keil otevřel v Saském sále první veřejnosti přístupný restaurant v Karlových Varech, tzv. Freitafel. Učinil tak v reakci na úspěšný provoz Českého sálu pod taktovkou Puppů, který svojí popularitou starší Saský sál zcela zastínil.

1821

Největší karlovarská povodeň v 19. století

Karlovy Vary postihla noci z 9. na 10. září ničivá povodeň. Říčka Teplá rozvodněná vydatnými dešti zatopila a zcela zničila i přízemí Českého a Saského sálu. Taktéž nádherná lipová alej, která byla téměř celé století chloubou parku před Českým sálem, utrpěla povodní těžkou ránu. Stromy začaly postupně odumírat a celé stromořadí muselo být vykáceno.

1822

Znovuzrození

Odstranění škod po povodni si vyžádalo rozsáhlé opravy Saského i Českého sálu, které v tu dobu i přes svou blízkost stále představovaly konkurenční podniky. Oba sály se z řádění živlu rychle vzpamatovaly a opět se staly centrem lázeňské zábavy.

1828

Český sál dočasně mimo kontrolu rodiny Puppů

Vleklé rozepře mezi potomky Johanna Georga Puppa znamenaly pohromu. I když soud nakonec rozhodl ve prospěch Barbary, jeho snachy, ta se kvůli sporu zadlužila a musela Český sál prodat, naštěstí pro další historii několika spřízněným rodinám.

1833

První velká rekonstrukce Českého sálu

Více než 100 let stará budova si vyžádala stavební renovaci i nové vybavení.

1868

Český sál opět v rukách Puppů

Bratři Anton, Julius a Heinrich, členové čtvrté generace rodu, se spolu se svou matkou stávají stoprocentními vlastníky Českého sálu, který se tak po 40 letech vrací plně do rukou Puppů. Promyšlenými nákupy postupně získávají strategické domy a pozemky v okolí.

1872

Noví majitelé Saského sálu

Saský sál kupuje rodina Heidingerů, kterým patřila
prosperující porcelánka v blízkém Lokti.

1877

Stavba budovy Parkhotelu

Bratři Puppové nechávají vystavět budovu Parkhotelu, první část dnešního Puppu. Kvůli velkému úspěchu ji v následujících letech rozšiřují o další křídlo.

1890

Koupě Saského sálu

Rodina Puppů kupuje Saský sál, do té doby konkurenční podnik, a začíná připravovat radikální přestavbu celého komplexu, v tu dobu již značně zastaralého.

1892

Položení základního kamene nové budovy

Rok zrodu moderního Grandhotelu Pupp. V listopadu byla zahájena demolice Českého i Saského sálu, které nahradila nová budova podle návrhu vídeňských architektů Roberta Příhody a Josefa Němečka. Ta vyrostla zhruba na půdorysu asanovaných domů a dodnes si zachovává v podstatě stejnou tvář i dispozici. Pro představu, Slavnostní sál stojí na místě původní Puppovské aleje, Café Pupp zabírá prostor původního domu U Božího oka, Český a k němu kolmo přiléhající Saský sál se nacházely na místě dnešní budovy Riverside. Na místě historických domů přiléhajících k Saskému sálu dnes naleznete budovu Harfa.

1894

Slavnostní otevření nového
Grandhotelu Pupp

Slavnostní otevření nově dokončeného hotelu se konalo 13. května se zahájením lázeňské sezóny. Grandhotel Pupp se okamžitě stal chloubou Karlových Varů a brzy začal hostit ty nejvýznamnější osobnosti z celého světa.

1907

Neobarokní přestavba

Vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer, autoři curyšské opery, divadla v Salzburgu či původní Vřídelní kolonády, sjednotili fasády hotelu v monumentálním neobarokním stylu. Celá rekonstrukce trvala téměř tři roky.

1923

Koupelna na každém pokoji

Byla dokončena rozsáhlá adaptace ubytovací části hotelu, při které byl každý pokoj rekonstruován v souladu s nejvyššími dobovými standardy a vybaven toaletou a koupelnou s teplou vodou.

1934

Koupě domu U Božího oka

Rodina v dražbě koupila dům U Božího oka, o což se bez úspěchu snažily všechny předchozí generace Puppů. Dům byl stržen a na jeho místě vznikla přístavba hotelu, v jejímž přízemí se dnes nachází Café Pupp.

1938

Karlovy Vary připojeny k Německu

Rok po poslední předválečné opravě hotelu bylo československé pohraničí, tzv. Sudety, na základě Mnichovské dohody připojeno k Německu. Hotel byl v té době prezentován jako Grand- und Park- Hotel Pupp.

1944

Důsledky války

Se zhoršující se vojenskou situací Německa se Karlovy Vary stávaly lazaretním městem, důstojnický lazaret zabíral i většinu Puppu. Tehdejší ředitel Heinrich Gerlach byl též odveden do armády a kromě řízení hotelu, jehož provoz byl už notně omezen, působil jako sanitní důstojník v blízkých Dvorech. Německá armáda též v Puppu zkonfiskovala mimo jiné 5 tun kávy pro potřeby pilotů Luftwaffe a námořníků na ponorkách.

1945

Znárodnění hotelu a konec dynastie Puppů v Karlových Varech

Grandhotel Pupp i většina lázeňské části města přečkaly válku bez větší újmy. Na konci války městem vedla demarkační linie mezi spojeneckými a sovětskými vojsky, která z města odešla až v listopadu. Slavnostní rozloučení s nimi se konalo v Puppu, v tu dobu již znárodněném. Znárodnění a odsun německého obyvatelstva v roce 1945 znamenaly též konec dynastie Puppů v Karlových Varech.

1950

Karlovarský filmový festival

V roce 1950 se Karlovy Vary staly dějištěm festivalu, o který se předtím dělily s Mariánskými Lázněmi. Grandhotel Pupp od té doby slouží k ubytování nejvýznamnějších festivalových hostů.

1951

Grandhotel Moskva

Symbolickou tečkou za rodinou Puppů bylo přejmenování na Grandhotel Moskva. Klientela se změnila, hotel zaplnili zotavující se dělníci, rolníci a generalita československé armády, luxusní apartmá s oblibou využívali komunističtí prominenti.

1957

Blýskání na lepší časy

Potřeba tvrdé měny a částečné uvolnění mezinárodního napětí vedly k postupnému návratu tradiční klientely. Opět začali převládat návštěvníci ze zemí mimo východní blok, a tomu se přizpůsobovala i gastronomie a kulturní nabídka.

1960

Největší ubytovací kapacita v historii hotelu

Grandhotel Moskva se všemi depandancemi disponoval kapacitou 1080 lůžek, během plesové sezony proběhlo více než 20 plesů. Začínala se však projevovat nedostatečná údržba a investice.

1964

Návrat na vrchol

Rozsáhlá rekonstrukce zahájená v roce 1964 trvala 4 roky a vrátila hotelu jeho bývalý lesk i slávu. Úroveň ubytování i gastronomie směle snesly srovnání s nejlepšími světovými hotely té doby.

1968

Okupace Československa

Další rozvoj Karlových Varů i Grandhotelu zabrzdila okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, po které se vztahy se Západem opět výrazně ochladily. Hotel se sice zaměřoval i nadále na solventní zahraniční klientelu, opravdu významných hostů však ubylo.

1989

Sametová revoluce v Československu

Konec roku 1989 přinesl pád komunismu v celé východní Evropě. Už v listopadu, pár dní po začátku československé Sametové revoluce se na průčelí hotelu po dlouhých letech vrátil název Grandhotel Pupp.

1992

Nový začátek

Po transformaci státního hotelu na akciovou společnost došlo k vyrovnání s rodinou Puppů a uzavření dohody o užívání tradiční ochranné známky Grandhotel Pupp.

1994

Hotel filmových hvězd

Prezidentem filmového festivalu se stává český herec Jiří Bartoška a zahajuje jeho nejslavnější éru. I když byl Grandhotel Pupp vždy domovem nejvýznamnějších festivalových hostů, teprve od tohoto roku pravidelně přijíždějí skutečné hvězdy světového filmu. Chodbami hotelu za tu dobu prošly stovky herců, režisérů i dalších slavných filmařů, namátkou Renée Zellweger, Jamie Dornan, Salma Hayek, John Travolta, Miloš Forman či Robert Redford.

2006

James Bond

V hotelu, který je s filmem díky karlovarskému festivalu spjat opravdu pevně, proběhlo natáčení filmů Poslední prázdniny s Queen Latifah a Gérardem Dépardieu a bondovky Casino Royale s Danielem Craigem a Evou Green.

2012

Objevení koupele Franziska

Při stavbě hotelového spa jsme objevili skutečný poklad –⁠ skleněné láhve s historickými dokumenty, mezi nimiž nechyběla ani receptura na relaxační koupel, kterou vytvořila Franziska Pupp, manželka zakladatele našeho hotelu Johanna Georga Puppa. Díky tomuto nálezu si více než 200 let starou bylinnou proceduru mohou naši hosté dopřát i dnes.
 

2013

Vlastní špičkové balneocentrum a bazén

Bylo slavnostně otevřeno Pupp Royal Spa, jedinečné luxusní wellness a balneo centrum, díky kterému může Grandhotel Pupp poskytovat vlastní lázeňskou péči.

2019

Proběhla velká rekonstrukce Malé dvorany, která se z lobby baru proměnila v restauraci s centrálním barem z českého křišťálu a cizelovaným plátky ryzího zlata. Atmosféru prostoru podtrhují fotografie hereckých hvězd, které přímo v Puppu vytvořil Tono Stano.