Středisko praktického vyučování

Grandhotel Pupp se pyšní dlouholetou tradicí praktické výuky, která sahá až do poloviny minulého století.

Historie školy

Již více než šedesát let vychovává Grandhotel Pupp kvalifikované pracovníky. Hotelové středisko praktického vyučování patří k významným vzdělávacím centrům hotelového průmyslu, gastronomie a lázeňství. Stovky absolventů působících v gastronomii začaly svou kariéru absolvováním učebního oboru právě v Grandhotelu Pupp a zastávají významná postavení nejen v ČR, ale i v zahraničí. Ve své kategorii patří hotelové středisko praktického vyučování k zařízením s nejlepšími výsledky a Českou školní inspekcí je hodnoceno jako nadprůměrné.

Nabízené obory

Tříleté obory ukončené výučním listem:
 

65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením kuchař, kuchařka

65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením číšník, servírka

65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením barman, barista

29-54-H/01 Cukrář (teoretická výuka SŠ a stravování a služeb Karlovy Vary)

29-54-H/01 Cukrář (teoretická výuka SŠZ Sokolov)

Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou:
 

65-41-L/01 Gastronomie

Přijímání žáků

Každoročně přijímáme žáky s ukončenou školní docházkou prostřednictvím SŠ stravování a služeb Karlovy Vary. Podmínkou pro přijetí je zájem o obor a splnění požadavků přijímacího řízení.
 

Praktická výuka

Odborný výcvik probíhá pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku v moderních výrobních a odbytových střediscích Grandhotelu Pupp. Žáci se zde seznámí s prvotřídní mezinárodní gastronomií a velmi vysokou kvalitou všech poskytovaných služeb. Pro žáky je velkou motivací a zároveň odměnou účast na přípravách významných akcí, jakými jsou Mezinárodní filmový festival, Ples světové aristokracie, Tourfilm apod. Snahou učňovského zařízení je i vzájemné srovnávání dovedností s ostatními vrstevníky, proto se žáci pravidelně zúčastňují odborných soutěží, kde získávají četná přední umístění. Materiální zajištění pro odbornou výuku je na velmi vysoké úrovni. Nejlepší absolventi obdrží po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky od Grandhotelu Pupp „Certifikát“. Tento dokument je dokladem o dosaženém stupni profesního vzdělání.

Výroční zprávy SPV

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2022/23

Kontakt

Středisko praktického vyučování GRANDHOTEL PUPP o.p.s.

Mírové nám. 316/2, Karlovy Vary

tel.: 353 109 528, 724 227 389

www.pupp.cz

spv@pupp.cz