Středisko praktického vyučování

GRANDHOTEL PUPP má dlouholetou tradici v praktické výuce, která sahá až do druhé poloviny minulého století.

Historie školy

Již více jak šedesát let se připravují a vychovávají kvalifikovaní pracovníci hotelového průmyslu a gastronomie v tomto hotelu. Hotelové středisko praktického vyučování patří k významným vzdělávacím centrům hotelového průmyslu, gastronomie a lázeňství. Stovky absolventů působících v gastronomii začalo svou kariéru absolvováním učebního oboru právě v Grandhotelu Pupp a zastávají významná postavení nejen v ČR, ale i v zahraničí. Ve své kategorii patří hotelové středisko praktického vyučování k zařízením s nejlepšími výsledky a Českou školní inspekcí je hodnoceno jako nadprůměrné.

Tříleté obory ukončené výučním listem

● 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Kuchař, kuchařka

● 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Číšník, servírka

● 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Barman, barista

● 29-54-H/01 Cukrář (teoretická výuka SŠ stravování a služeb Karlovy Vary)

● 29-54-H/01 Cukrář (teoretická výuka SŠŽ Sokolov)

Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou

● 65-41-L/01 Gastronomie

Přijímání žáků

Každoročně přijímáme žáky s ukončenou školní docházkou prostřednictvím SŠ stravování a služeb Karlovy Vary. Podmínkou pro přijetí je zájem o obor a splnění požadavků přijímacího řízení.

Praktická výuka

Odborný výcvik probíhá pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku v moderních výrobních a odbytových střediscích Grandhotelu Pupp. Žáci se zde seznámí s prvotřídní mezinárodní gastronomií a velmi vysokou kvalitou všech poskytovaných služeb. Pro žáky je velkou motivací a zároveň odměnou účast na přípravách významných akcí, jakými jsou Mezinárodní filmový festival, Ples světové aristokracie, Tourfilm apod. Snahou učňovského zařízení je i vzájemné srovnávání dovedností s ostatními vrstevníky, proto se žáci pravidelně zúčastňují odborných soutěží, kde získávají četná přední umístění. Materiální zajištění pro odbornou výuku je na velmi vysoké úrovni. Nejlepší absolventi obdrží po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky od Grandhotelu Pupp „Certifikát“. Tento dokument je dokladem o dosaženém stupni profesního vzdělání.

Kontakt

Středisko praktického vyučování GRANDHOTEL PUPP o.p.s.

Mírové nám. 316/2, Karlovy Vary

tel.: 353 109 528, 724 227 389

www.pupp.cz

spv@pupp.cz