On-line rezervace
> Kontakty > Informace pro akcionáře>VH nucený přechod

VH nucený přechod

▸ Notářský zápis z 15.8. 2016 PDF

▸ Zdůvodnění výše protiplnění PDF

▸ Výpis z obchodního rejstříku PDF


Poslední valná hromada proběhla 15.8. 2016, 
pozvánka na další valnou hromadu bude zveřejněna v zákonné lhůtě.

Veškeré záležitosti ohledně akcií společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s. prosím směřujte na e-mail akcieGHP@seznam.cz

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.
Mírové náměstí 2
360 01 Karlovy Vary

Sekretariát: +420 353 109 200
Recepce:  +420 353 109 111 
Rezervace:  +420 353 109 630