On-line rezervace
> Ubytování> Tipy pro volnou chvíli>Karlovy Vary

Karlovy Vary

 

 

Karlovy Vary je město léčivých pramenů, bohaté historie, překrásné architektury a přírody. Leží v údolí říčky Teplá, na jejím soutoku s Ohří. Město bylo založeno roku 1350 českým králem a římským císařem Karlem IV.

Rozvoj města byl vždy spjat s léčivými účinky místních léčivých pramenů. Od počátku 19. století je voda karlovarských pramenů užívána také k pitným kúrám. Mezi nejpozoruhodnější pamětihodnosti Karlových Varů patří Zámecká věž Karla IV., pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla a barokní kostel sv. Máří Magdaleny. Karlovy Vary jsou také proslaveny svou tradiční výrobou skla Moser, porcelánu Thun, bylinného likéru Becherovka, minerální vody Mattoni, minerální soli, léčivé kosmetiky a suvenýrů z vřídlovce.

Návštěva a pobyt v lázeňské části Karlových Varů se nabízí každému, kdo zatouží prožít klidné chvíle v ojedinělé atmosféře světoznámých lázní.

Karlovy Vary mají nadmořskou výšku 370 m, okolní vrchy i přes 640 m, klima je podhorské.

Od nepaměti vyvěrají prameny v údolí říčky Teplé. Více než 600-letá tradice karlovarského lázeňství je založena na jejich léčivých účincích. I když se způsoby lázeňské léčby v průběhu staletí vyvíjely, jedno přetrvává - příznivé výsledky pro dlouhé generace těch, kteří zde hledali ztracené zdraví.

Z Vřídla vyvěrá až 2000 litrů termální vody za minutu a jeho fontána tryská do výše 12m. S vodou přichází na povrch více než dvojnásobné množství plynného oxidu uhličitého (CO2), který je posledním projevem dávné vulkanické činnosti. Tento jev umožňuje nejen výstup termy na povrch, ale i výtrysk vřídelní fontány. Ostatní, tzv. malé karlovarské prameny jsou vlastně jen přírodní větve, oddělující se blízko pod povrchem od hlavního výstupního kmene. Proto jsou jejich vydatnost i teplota nižší než u Vřídla a slouží výlučně ke karlovarské pitné kúře.

Z přibližně 100 pramenů různé vydatnosti je 12 pramenů zachyceno, jejich teplota je 42°C až 72°C.
Minerální vody jsou si základním složením podobné, avšak pro rozdílnou teplotu a jiný obsah kysličníku uhličitého mají rozličné účinky. Po chemické stránce patří karlovarské prameny mezi natrium-bikarbonát-sulfátové termální kyselky s celkovou mineralizací kolem 6,4 g/l a obsahem mezi 560 - 980 mg/l. Kromě minerální vody se dále využívá oxid uhličitý a rašelina z naleziště Krásno u Karlových Varů.


Karlovarské minerální prameny

1.Vřídlo

 

Vřídelní kolonáda

1. karlovarský minerální pramen

Teplota: 72 °C Poloha: na pravém břehu říčky Teplé uprostřed města Karlovy Vary

2.Pramen Karla IV.

 

Tržní kolonáda

2. karlovarský minerální pramen

Teplota: 64 °C  Poloha: na levém břehu říčky Teplé v historickém centru města Karlovy Vary 

3.Dolní zámecký pramen

 

Tržní kolonáda

3. karlovarský minerální pramen 
Teplota: 55,6 °C  Poloha: na levém břehu říčky Teplé v historickém centru města Karlovy Vary 


4.Horní zámecký pramen

 

 

Zámecká kolonáda

4. karlovarský minerální pramen 
Teplota: 49,8 °C  Poloha: ve svahu u Zámecké věže nad historickým centrem města Karlovy Vary


5.Tržní pramen

 

 

 

Tržní kolonáda

5. karlovarský minerální pramen 

Teplota: 62 °C  Poloha: na levém břehu říčky Teplé v historickém centru města Karlovy Vary 


6.Mlýnský pramen

 

 

 

Mlýnská kolonáda

6. karlovarský minerální pramen

Teplota: 56,6 °C  Poloha: na levém břehu říčky Teplé uprostřed lázeňské části města Karlovy Vary 


7.Pramen Rusalka

 

 

 

Mlýnská kolonáda

7. karlovarský minerální pramen 

Teplota: 60,2 °C  Poloha: na levém břehu říčky Teplé uprostřed lázeňské části města Karlovy Vary 


8.Pramen knížete Václava

 

 

 

Mlýnská kolonáda

8. karlovarský minerální pramen

 

Teplota: 65,6 °C a 64,3 °C  Poloha: na levém břehu říčky Teplé uprostřed lázeňské části města Karlovy Vary 


9.Pramen Libuše

 

 

Mlýnská kolonáda

9. karlovarský minerální pramen 

Teplota: 62 °C  Poloha: na levém břehu říčky Teplé uprostřed lázeňské části města Karlovy Vary 

10.Skalní pramen

 

Mlýnská kolonáda

10. karlovarský minerální pramen 

Teplota: 48 °C  Poloha: na levém břehu říčky Teplé uprostřed lázeňské části města Karlovy Vary 


11.Pramen Svoboda

 

 

altán pramene Svoboda

11. karlovarský minerální pramen 
Teplota: 62,4 °C  Poloha: u Lázní III na levém břehu říčky Teplé uprostřed lázeňské části města Karlovy Vary 


12.Sadový pramen

 

 

 

Vojenský lázeňský ústav

12. karlovarský minerální pramen

Teplota: 41,6 °C  Poloha: na levém břehu říčky Teplé v lázeňské části města Karlovy Vary 


www.karlovyvary.cz

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.
Mírové náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary

Sekretariát: +420 353 109 200
Recepce: +420 353 109 111
Rezervace: +420 353 109 630