Réservation en ligne
> Contacts> Pratiques>

Pratiques

Pratiques au Grandhotel Pupp Pratiques au Grandhotel Pupp Sídlo: Mírové náměstí 2, 360 09 Karlovy VaryIČ: 26332914Zřizovatel: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.E-mail: spv@pupp.cz Tel.: 353 109 528; mob. 724 227 389     HISTORIE ŠKOLY Středisko praktického vyučování Grandhotel Pupp o.p.s. navazuje na dlouholetou tradici učňovského školství v Grandhotelu Pupp a sahá až do druhé poloviny minulého století. Již více než padesát let se v tomto hotelu připravují a vychovávají kvalifikovaní pracovníci hotelového průmyslu a gastronomie. Učňovské zařízení je zřízeno a vydatně podporováno akciovou společností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s. Patří k významným vzdělávacím centrům hotelového průmyslu, gastronomie a lázeňství. Stovky absolventů působících v gastronomii začalo svou kariéru absolvováním učebního oboru právě v Grandhotelu Pupp a zastávají významná postavení nejen v České republice ale i v zahraničí. Ve své kategorii patří Středisko praktického vyučování k zařízením s nejlepšími výsledky. Českou školní inspekcí je hodnoceno jako nadprůměrné. TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM65 - 51 - H/01 Kuchař, kuchařka65 - 51 - H/01 Číšník, servírka29 - 54 - H/01 Cukrář ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR S MATURITNÍ ZKOUŠKOU65-41-L/01 Gastronomie PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ Každoročně přijímáme žáky s ukončenou školní docházkou prostřednictvím Středního odborného učiliště Karlovy Vary, Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary. PRAKTICKÁ VÝUKA Odborný výcvik probíhá pod vedením zkušených učitelů odborné výchovy v moderních výrobních a odbytových střediscích Grandhotelu Pupp. Žáci se zde seznámí s prvotřídní mezinárodní gastronomií a velmi vysokou kvalitou všech poskytovaných služeb. Pro žáky je velkou motivací a zároveň odměnou účast na přípravách významných akcí, jakými jsou Mezinárodní filmový festival, Šlechtický ples, Tourfilm a další. Snahou školského zařízení je i vzájemné srovnávání dovedností s ostatními vrstevníky, proto se žáci pravidelně zúčastňují odborných kuchařských, cukrářských, barmanských a baristických soutěží, kde získávají četná přední umístění. Materiální zajištění pro odbornou výuku je na velmi vysoké úrovni. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky obdrží absolvent VÝUČNÍ LIST Středního odborného učiliště stravování a služeb Karlovy Vary a CERTIFIKÁT GRANDHOTELU PUPP o úspěšném absolvování praxe v rámci studia. Tyto dokumenty jsou dokladem o dosaženém stupni odborného vzdělání a profesní úrovni.   plus d’indormations Vnitřní řád SPV plus d’indormations ŠVP - Kuchař plus d’indormations ŠVP - Číšník plus d’indormations ŠVP - Gastronomie plus d’indormations Food Cup 2015 Soutěžení mladých začínajících kuchařů a kuchařek, pod vedením jejich učitelů odborného výcviku nebo instruktorů, začalo v roce 2009 a letos již sedmý ročník je skvělým výsledkem úspěšné práce s mladými v oboru. Více informací o akci naleznete na www.foodfestivalkv.cz  FOOD CUP 2015 výsledky: 1. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary – restaurace LunaSoutěžil: Campisano Dominico 2. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary – hotel ThermalSoutěžil: Patrik Bouda 3. Středisko praktického vyučování Grandhotel PuppSoutěžní tým: Barbora Ághová, František Gerát 4. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary – hotel ImperialSoutěžní tým: Dominik Pál, Michal Formánek 5. Hotelová škola Obchodní akademie a střední průmyslová škola TepliceSoutěžní tým: Radek Macek, Dominik Beňák 6. Hotelová škola Obchodní akademie a střední průmyslová škola TepliceSoutěžní tým: Jakub Linc, Daniel Consegnati 7. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary – hotel Carlsbad PlazaSoutěžní tým: Dominik Furch, Nikola Országová 8. Střední škola živnostenská SokolovSoutěžní tým: Vlček Aleš, Eliška Nožičková plus d’indormations Bacardi Martini Cup 2014 Bacardi Martini Cup 2014 V rámci barmanské soutěže Bacardi Martini Cup, která se konala v Poděbradech, se žáci Střediska praktického umístili na 2. místě. plus d’indormations Kroměřížská koktejlová 2014 Kroměřížská koktejlová 2014 V barmanské soutěži "Kroměřížská kokteilová" získali žáci Střediska praktického vyučování 3. místo. plus d’indormations Chodovar cup 2013 Chodovar cup 2013 Žáci Střediska praktického vyučování vyhráli 1. místo v barmanské pivní soutěži v rámci Chodovar Cupu 2013, který se konal v Chodové Plané. plus d’indormations Food Cup 2013 Food Cup 2013 V rámci Food Cupu 2013 získali žáci Střediska praktického vyučování 2. místo v kuchařské soutěži. plus d’indormations Lázeňský pohárek 2013 Lázeňský pohárek 2013 V soutěži "Lázeňský pohárek 2013" získali žáci Střediska praktického vyučování 2. místo v kategoriích nejlepší kuchař a nejlepší cukrář. plus d’indormations Chodovar Cup 2009 Žáci Střediska praktického vyučování pod odborným vedením lektorky Petry Šulcové vyhráli 1. místo v kategorii skupin, nejnápaditější barmanskou práci, nejvtipnější název a slogan. plus d’indormations

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s. 
Mírové náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary

Secretary office: +420 353 109 200
Reception: +420 353 109 111
Reservation:  +420 353 109 631