On-line rezervace
> Hotel> Historie>Historie Grandhotelu Pupp

Historie Grandhotelu Pupp

Prvním z budov Grandhotelu Pupp byla tzv. Saská hala, která byla postavena v roce 1701 řádem tehdejšího primátora Deimla. Primátor  města Deiml tedy položil základnu pro pozdější hotelové stavby.

V době, kdy se sláva Saského sálu začala zvyšovat, začal řídit radnici starosty Andreas Becher. Vlastnil také pozemky v údolí u řeky a chtěl mít vlastní tzv. "Lusthaus". To je důvod, proč ho postavil v pravém  úhlu k Saskému sálu, přibližně v místě současného Mirror Hall a Grandrestaurant Pupp. Hned od začátku  začali budovu  nazývat Českou halou  a oddělovali ji od Deimlovo sálu.

V roce 1760 přišel do Karlových Varů rodák Veltrusy Jan Jiří Pop, který dříve pracoval jako cukrář hraběte Rudolfovi Chotkovi. Zde pracoval s místním cukrářem Mitterbachem. V roce 1775 se oženil s Mitterbachovou dcerou Františkou, která od vdovy starosty Bechera koupila třetinu české síně. V následujícím  roce koupila Františka druhou třetinu a v roce 1776 si její manžel, který se touto dobou nazýval sám "Johann Georg Pupp", koupil poslední třetinu. Ve stejném roce začal podnikat i sám.

Během 19. století se podnik výrazně rozrostl a v roce 1890 dosáhla rodina Puppů, nyní zastoupená bratry Anthonym, Juliem a Heinrichem, vlastnictví původního saského sálu. V tomto roce se rodina také stala akciovou společností. O šest let později se podnik předá vídeňským architektům Fellnerovi a Helmerovi za účelem transformace "Etablissement Pupp". Sbírka jednotlivých  budov byla nakonec v roce 1907 začleněna do neobarokního "Grandhotelu Pupp".

Roky 1922-23 byly vrcholem výstavby a modernizace celého hotelu. Každý pokoj má vlastní koupelnu s teplou a studenou vodou. Největší úspěch však byl před druhou  světovou válkou, kdy rodina Puppů konečně dokázala koupit poslední z požadovaných budov, tzv. House of God's Eye - dnes Café Pupp.

V roce 1951 byl hotel přejmenován na "Grandhotel Moskva", ale v roce 1989 se vrátil zpět k tradici a původnímu názvu Grandhotel Pupp.

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.
Mírové náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary

Sekretariát: +420 353 109 200
Recepce: +420 353 109 111
Rezervace: +420 353 109 631