On-line бронирование
> Контакты > Информация >

Информация

GDPR, Grandhotel Pupp, personal data GDPR, Grandhotel Pupp, personal data GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, Mírové náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 00022004, DIČ: CZ00022004 určuje, jak a za jakým účelem budou osobní údaje zpracovávány a po jak dlouhou dobu.  PROHLAŠUJEME   Jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Údaje zpracováváme jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.   ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ   1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi: adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa.   VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ   Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva.   Mezi tato práva patří:   PRÁVO NA PŘÍSTUP   Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává. V rámci práva na přístup můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně.   PRÁVO NA OPRAVU Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou neaktuální, nepřesné nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Tyto změny nám doručíte v písemné podobě.   PRÁVO NA VÝMAZ (být zapomenut)   V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat. Zákonná lhůta je 30 dnů, v obtížnějších případech delší. Toto právo se neuplatňuje v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků, viz Zpracování osobních údajů na základě plnění právních povinností.   PRÁVO NA PŘENOSITELNOST   Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho písemného souhlasu. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.   PRÁVO PODAT STÍŽNOST   V případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, neodkladně nás informujte, abychom stav prověřili a případné pochybení napravili. Dále můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.   JAK LZE JEDNOTLIVÁ PRÁVA UPLATNIT   Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, nás kontaktujte na adrese sales@pupp.cz   Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu. KONTAKTNÍ ÚDAJE V průběhu zpracování vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat: Telefon: +420 353 109 335 E-mail: sales@pupp.cz   S úctou Váš Grandhotel Pupp                                                                                       c   ПОДРОБНЕЕ Informační povinnost - EET Informační povinnost - EET „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“       ПОДРОБНЕЕ Сведения о внесении изменений в закон № 634/1992 Сведения о внесении изменений в закон № 634/1992 Сведения о внесении изменений в закон № 634/1992 «О защите прав потребителей»: Гость имеет право подать ходатайство о внесудебном разрешении такого спора в орган, назначенный для урегулирования претензий потребителей, а именно:в Чешскую торговую инспекциюЦентральная инспекция – департамент ADR (урегулирование претензий потребителей)Štěpánská 15120 00 Praha 2Email: adr@coi.czВеб-сайт: https://adr.coi.czЧешская торговая инспекция является наблюдательным органом, осуществляющим надзор за защитой прав потребителей и действующим в соответствии с законом № 64/1986 «О Чешской торговой инспекции» с поправками и другими законодательными актами. Сайт Чешской торговой инспекции www.coi.cz В соответствии с положениями § 1837 пункта j) закона № 89/2012 Гражданского кодекса размещенный постоялец не имеет права расторгнуть договор о размещении, если гостиничное предприятие осуществляет свои обязательства по договору в установленные данным договором сроки. ПОДРОБНЕЕ Pupp Royal Spa Reconstruction Pupp Royal Spa Reconstruction PROJECT “SPA AND WELLNESS – RECONSTRUCTION AND EXTENSION OF GRANDHOTEL PUPP KARLOVY VARY, reg. number CZ.1.09/4.1.00/36.00797”The Grandhotel Pupp opened for its guests a new wellness centre with a pool and saunas, extending its more than three hundred year tradition in accommodation and dining services in a new direction of wellness care at the Pupp Royal Spa. At the weekend of 11-12 May 2013, representatives of the board of directors of GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s. and the general manager of the Grandhotel Pupp, Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, welcomed distinguished guests and regular clients at the gala opening of the new Pupp Royal Spa wellness centre. The project entitled “Spa and Wellness – Reconstruction and Extension of Grandhotel Pupp Karlovy Vary, project reg. number CZ.1.09/4.1.00/36.00797” was launched on 2 January 2012.The architect of the selected project is Karel Mrázek from the KAAMA s.r.o. studio. For the new premises he selected modern materials in line with current trends, contrasting with the Neo-Baroque style of Grandhotel Pupp. An emphasis was placed on the selection of colours and the placing of lighting elements in a way that would be most relaxing to help induce a peaceful state of mind. The construction of the new wellness centre building with a relax pool began in mid-July last year after the departure of guests of the film festival. Exactly nine months later, a brand new building was standing in the former hotel courtyard, the lower part of which contains the building facilities as well as a sauna, steam baths, an ice fountain, experience showers and a relaxation room. The entire floor above contains a relaxation pool with small thematic pools in the corners and a recreational pier. There are also three unique tunnels linking the centre to neighbouring buildings. The rear passageway leads to Balneo I, a building housing treatment rooms. Instead of the former relaxation centre, there is now a new modern fitness centre together with the main entrance to the Pupp Royal Spa for hotel guests, the reception desk and medical clinics. The last tunnel joins the wellness centre to the hotel reception office, from where our guests can access the new terrace. 300 m2 in size, this spacious terrace is intended for social events. Pupp Royal Spa is a 1,300 m2 spa in the heart of the Grandhotel Pupp. The hotel offer also includes the exclusive Royal Spa Suite with a private sauna, whirlpool, a water massage bed and another massage bed. In peak season, the centre is ready to provide 700 treatments every day. The treatments provided at Karlovy Vary include carbon dioxide, pearl, mineral and mud baths, dry carbon dioxide baths, mud packs and hydrocolon therapies as well as inhalations, oxygen therapy, lymphatic drainage and naturally also massages. An integral part of curative stays is the traditional drinking cure of Karlovy Vary, prescribed by a physician after an initial consultation. Partners:Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy VaryRemed Meziboří s.r.o.Krušnohorská poliklinika s.r.o. www.nuts2severozapad.cz  ●  www.europa.eu ПОДРОБНЕЕ Правовая форма GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.Компания зарегистрирована в коммерческом регистре управленном областным судом в г. Плзень в разделе B, вкладке 40. www.justice.cz ПОДРОБНЕЕ Dotační projekt ESF DOTAČNÍ PROJEKT ESF "ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A INOVACE VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V GRANDHOTELU PUPP KARLOVY VARY, A.S. - reg. číslo projektu CZ.1.04./1.1.02/35.01676"     Cíle projektu Hlavním cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů v Grandhotelu Pupp. Na prvním místě se orientuje na zvyšování konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů jako klíčového faktoru v oblasti služeb. Zde je orientace především na posilování kompetencí a kvalifikační úrovně zaměstnanců, jejich adaptability a rozvoj prostřednictvím zejména dalšího všeobecného vzdělávání v podniku.Na druhém místě se jedná o inovaci systému dalšího vzdělávání v Grandhotelu Pupp a tvorbou nových o koncepčně moderně postavených programů, školením interních lektorů špičkovými lektory pro podnikové vzdělávání, vytvořením nové pozice training managera, aplikací nových forem a metod vzdělávání. Cílové skupiny Cílovou skupinu projektu tvoří 150 osob - zaměstnanců Grandhotelu Pupp. Podskupinu cílové skupiny zaměstnanců tvoří 10 manažerů.Kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou v oblasti služeb hlavním aktivem a konkurenční výhodou. Toto si vedení Grandhotelu Pupp uvědomuje a své zaměstnance dále vzdělává a vychovává.V rámci projektu bude rovněž kladen důraz na školení a rozvoj dovedností u specifických skupin zaměstnanců do 25 let a nad 50 let. Průběh Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců. Úvodní měsíc projektu bude zaměřen především na organizační zajištění projektu, výběrová řízení a vybavení učebny. Hlavní část vzdělávání zaměstnanců bude soustředěna mimo hlavní sezónu hotelu. Poslední měsíc projektu bude zaměřen především na závěrečné vyhodnocení a uzavření projektu. Výsledky 150 zaměstnanců hotelu bude proškoleno v připravených kurzech.87 nově vytvořených/inovovaných produktů. Částka: 3.837.389,50 Kč Doba realizace projektu: 1. prosinec 2010 až 30. listopad 2012 Projekt je spolufinancován z EU a státního rozpočtu České republiky. Kontakt: Michal Tamchyna, michal.tamchyna@pupp.cz, tel.: 353 109 296  ПОДРОБНЕЕ

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s. 
Mírové náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary

Секретариат: +420 353 109 200
Прием: +420 353 109 111
Бронирование: +420 353 109 631