Réservation en ligne
> Contacts> Information >Dotační projekt ESF

Dotační projekt ESF

DOTAČNÍ PROJEKT ESF 

"ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A INOVACE VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V GRANDHOTELU PUPP KARLOVY VARY, A.S. - reg. číslo projektu CZ.1.04./1.1.02/35.01676"
 
 

Cíle projektu 
Hlavním cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů v Grandhotelu Pupp. Na prvním místě se orientuje na zvyšování konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů jako klíčového faktoru v oblasti služeb. Zde je orientace především na posilování kompetencí a kvalifikační úrovně zaměstnanců, jejich adaptability a rozvoj prostřednictvím zejména dalšího všeobecného vzdělávání v podniku.

Na druhém místě se jedná o inovaci systému dalšího vzdělávání v Grandhotelu Pupp a tvorbou nových o koncepčně moderně postavených programů, školením interních lektorů špičkovými lektory pro podnikové vzdělávání, vytvořením nové pozice training managera, aplikací nových forem a metod vzdělávání. 

Cílové skupiny 
Cílovou skupinu projektu tvoří 150 osob - zaměstnanců Grandhotelu Pupp. Podskupinu cílové skupiny zaměstnanců tvoří 10 manažerů.

Kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou v oblasti služeb hlavním aktivem a konkurenční výhodou. Toto si vedení Grandhotelu Pupp uvědomuje a své zaměstnance dále vzdělává a vychovává.

V rámci projektu bude rovněž kladen důraz na školení a rozvoj dovedností u specifických skupin zaměstnanců do 25 let a nad 50 let. 

Průběh 
Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců. Úvodní měsíc projektu bude zaměřen především na organizační zajištění projektu, výběrová řízení a vybavení učebny. Hlavní část vzdělávání zaměstnanců bude soustředěna mimo hlavní sezónu hotelu. Poslední měsíc projektu bude zaměřen především na závěrečné vyhodnocení a uzavření projektu. 

Výsledky 
150 zaměstnanců hotelu bude proškoleno v připravených kurzech.
87 nově vytvořených/inovovaných produktů. 

Částka: 3.837.389,50 Kč 
Doba realizace projektu: 1. prosinec 2010 až 30. listopad 2012

Projekt je spolufinancován z EU a státního rozpočtu České republiky.

Kontakt: Michal Tamchyna, michal.tamchyna@pupp.cz, tel.: 353 109 296 

Podklady ke školení

Školení komunikace

Školení IT dovedností

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s. 
Mírové náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary

Secretary office: +420 353 109 200
Reception: +420 353 109 111
Reservation:  +420 353 109 631