On-line rezervace
> Konference & Svatby> Reference>BPA sport marketing a.s.

BPA sport marketing a.s.

 

Zlatá hokejka 2009

Petra Pavelková, vedoucí produkčního oddělení BPA sport marketing, a.s.

"Jménem společnosti BPA sport marketing a.s. bych Vám tímto chtěla co nejsrdečněji poděkovat za významnou spolupráci Vašeho hotelu Pupp v rámci projektu Zlatá hokejka 2009 a Czech hockey games. S poskytnutými službami, ubytováním, pronajatými prostory i chováním veškerých Vašich zaměstnanců jsme byli navýsost spokojeni. Během samotné akce i při jejím plánování oceňujeme vysokou kvalitu jednání personálu a jeho flexibilitu. Při naší práci je to obzvlášť ceněné.

Zvláštní poděkování patří především Květě Koubkové, Katrin Hlouškové a Petře Kozičkové, které s naším produkčním oddělením akci spoluorganizovali, dále poté šéfkuchařce Vašeho hotelu Vlaďce Příhodové a jejímu týmu za přípravu skvělého pohoštění a v neposlední řadě ostraze parkoviště, která svým skvělým přístupem pomohla k bezproblémovému chodu.

Po samotné akci jsme uvítali otevřený přístup v další spolupráci, které rádi využijeme. Bylo nám radostí u Vás Zlatou hokejku 2009 konat."

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.
Mírové náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary

Sekretariát: +420 353 109 200
Recepce: +420 353 109 111
Rezervace: +420 353 109 630