Réservation en ligne

Informations pour les actionnaires

Informations pour les actionnaires


 





 

La date de l’assemblée générale sera annoncée 30 jours avant sa tenue.
http://www.pupp.cz/cs/clanek/156-informace-pro-akcionare.html


Poslední valná hromada proběhla 25.11. 2014, 
pozvánka na další valnou hromadu bude zveřejněna min. 30 dní před jejím konáním.

10% OFF SPA or WELLNESS STAY by direct booking

65+ generation

Newsletter

Pupp Journal

GRANDHOTEL PUPP
Réception +420 353 109 111
recepce@pupp.cz
Réservation +420 353 109 631
reservation@pupp.cz
Management +420 353 109 200
pupp@pupp.cz
© GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. 2013