Informace pro akcionáře

Informace pro akcionáře

 
 


▸ Zápis z řádné valné hromady společnosti konané dne 25.11. 2014 

Zpráva nezávislého auditora a výroční zpráva 2013 včetně účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Poslední valná hromada proběhla 25.11. 2014,
pozvánka na další valnou hromadu bude zveřejněna min. 30 dní před jejím konáním.

Veškeré záležitosti ohledně akcií společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.
prosím směřujte na e-mail akcieGHP@seznam.cz

Newsletter

Pupp Journal

GRANDHOTEL PUPP
Recepce +420 353 109 111
recepce@pupp.cz
Rezervace  +420 353 109 631
reservation@pupp.cz
Management  +420 353 109 200
pupp@pupp.cz
© GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. 2013