Informace pro akcionáře

Informace pro akcionáře

 
 


▸  Zpráva nezávislého auditora a výroční zpráva 2013 včetně účetní závěrky k 31. prosinci 2013

 

Poslední valná hromada proběhla 25.11. 2014, pozvánka na další valnou hromadu bude zveřejněna min. 30 dní před jejím konáním.

Veškeré záležitosti ohledně akcií společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s. prosím směřujte na e-mail akcieGHP@seznam.cz

WORLD LUXURY SPA AWARDS

World Luxury Spa Awards

GRANDHOTEL PUPP
Recepce +420 353 109 111
recepce@pupp.cz
Rezervace  +420 353 109 631
reservation@pupp.cz
Management  +420 353 109 200
pupp@pupp.cz
© GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. 2013